Norsk Ornitologisk Forening
www.nofoa.no/lag-ab
E-post: lag-ab@nofoa.no

Asker og Bærum Lokallag
Postboks 58
1301 Sandvika

Startsiden

Bli medlem !

Påmelding gjøres her:
NOF/Oslo og Akershus web-sider.
NOF/Asker og Bærum Lokallag har inngått et tettere samarbeide med fylkesavdelingen NOF/Oslo og Akershus. Vi har bl.a. sentralisert fellesfunksjoner som kontingent- og medlemshåndtering. Dette har gitt medlemmene et bedre medlemstilbud og styret mindre administrasjonsarbeid. Et medlemskap i lokallaget medfører samtidig at man er et fullverdig fylkeslagsmedlem med alle medlemsfordeler dette gir; man mottar tidsskriftet 'Toppdykkern' 4 ganger i året, full aksess til NOF OAs fantastiske WEB-tjenester, foredrag, pizza-kvelder, kurstilbud etc. Så når du med adresse i Asker eller Bærum melder deg inn i foreningen, vil du automatisk bli medlem i lokallaget.

Styret 2012-2013

Styremedlem/Leder: Simon Rye. Tlf: 92 21 96 22, hjem: 66 78 74 07
E-post: sirye@online.no

Styremedlem/kasserer: Bård Kyrkjedelen. Tlf: 47 02 35 23
E-post: bard.kyrkjedelen@tele2.no

Styremedlem/pressetalsmann: Johnny R. Pedersen. Tlf: 96 51 42 46
E-post: johnnyrp@online.no

Styremedlem: Rune Zakariassen. Tlf: 90 60 80 27, hjem: 67 80 10 17
E-post: rzak@online.no

Vara/valgkomité: Knut Arne Nygård. Tlf: 92 21 93 40
E-post: knutarnenygard@gmail.com

Vara/valgkomité: Terje Bøhler. Tlf: 47 90 50 43
E-post: terbo@online.no