Engervannet

NOF AB har engasjert seg i lokalt vassdragsvern, og har gått inn i styret i to nyetablerte venneforeninger:

  • Engervannets venner
  • Øverlandsvassdragets venner

Høsten 2020 deltok vi i dugnader for å rydde søppel langs vassdragene. Nært Engervannet ønsker Sandvika stasjon å utvidde med flere spor. Viken fylkeskommunes nye administrasjonbygg skal bygges like ved Engervannet, og vi vil følge med på hvordan disse prosjektene kan påvirke Engervannet.

Blant forslagene til å tilrettelegg for hekkeplasser ved Engervannet, er utsetting av flyteøyer et av tiltakene. Flyteøyer vil være viktig i Engervannet fordi at vannstanden varierer mye og reir på land eller knyttet til fastpunkter i vannet ofte drukner under flom kombinert med høyt tidevann. Nilas Arne Røed har laget denne første øya som en test. Nils Arne har selv tatt kostnadene knyttet til øya. Stor takk til Nils Arne Røed som har realisert en av våre våte drømmer for Engervannet. Nils Arne og sønnen Fredrik hadde tenkt mye og planlagt enda bedre. Fra de ankom med bil og henger til øya var sjøsatt med lokal vegetasjon, ferdig forankret, gikk det en time. Per Krokan og Bjørn Frantzen ga ei hånd under sjøsettingen. Øya ble plassert i vika nedenfor tennisbanen. Den er godt skjermet mot forstyrrelser fra folk da en tett vegg med vegetasjon sperrer for innsyn til øya. Noen dager senere ble det laget et kikkehull i vegetasjonen fra stien til øya. Herfra kan øya observeres på gode avstand. Nå venter vi i spenning på å se hvem som vil bruke øya.

Sammen med Engervannes venner har vi også gjenåpnet en fôringsplass ved stien nær tennishallen til glede for turgåerne her.

Engervannet.

Oversiktsbilde over engervannet.

Sjøsetting av flyteøy.

Sjøsetting av flyteøy.

Gravender ved Engervannet.

Sjøsetting av flyteøy.

Siland i Engervannet.

Silanda hekker i Engervannet.

Toppdykker i Engervannet.

Toppdykkerne bygger reir hvert år og de drukner da vannstanden i vannet varierer mye.

Gluttsnipe i Engervannet.

Vegetasjonen langs stien mot jernbanen blir høy og vaderne som går på mudderflaten utenfor er lite synlige.

Gravandunge ved Engervannet.

En gravandunge ved Engervannet.

Silender ved Engervannet.

Silender ved Engervannet.