Hekkefugler i kulturlandskapet
i Bærum

Breeding birds in farmland of Baerum municipalityRapport fra et område (detailed report):
Dobbelt-klikk et nummerert område.
Double click an numbered area.

 • Alle områder (oppsummering)
 • All areas (overview)


 • Vi vil gjerne ha din hjelp.
  Vi vil svært gjerne ha dine opplysninger fra områdene dersom du har observert arter (primært i hekkesesongen) som ikke er beskrevet i rapportene. Send mail til Terje Bøhler slik at vi kan få et mest mulig komplett bilde av fuglelivet i Bærum.


  NOTE:
  Disse data skal ikke brukes i reguleringssaker, rapporter etc. uten NOFs skriftlige samtykke. Ta kontakt med oss (NOF Asker og Bærum Lokallag) dersom data (oppdaterte) ønskes brukt i publikasjoner eller liknende. Men bruk gjerne dataene fritt i undervisningsøyemed etc.


 • Tilbake til NOF/AB's hovedside


 • 
Kasse nummer  : 1
Art		: Stær
Ankomst-dato 	: 15-mars
Antall egg	: 6
Antall unger	: 5
Start ungemating: 15-april
Forlatt kassa  : 10-juni
Adresse		: Åsterudveien 40
Eier		: Terje Bøhler (67121262)
Annet      : Mus og gulpeboller i kassa vinterstid (spor etter spurveugle)
Område 2: Øverland-Norli Område 3: Dælivann Område 4: Lommedalen Nord Område 5: Lommedalen Øst Område 6: Lommedalen Vest Område 7: Lommedalen Sør Område 8A: Berger-Nordby Område 8B: Frogner-Tandberg-Grinda Område 8C:Isielva-Bjørum-Isi-Markebekk-Engebråtan Område 9: Isielva-Økern-Vøyen-Bryn Område 10: Lindbråtan-Persbråtan-Kveisbråtan-Rønningen Område 11: Sand-Horni-Stovi-Stovivannet Område 12N: Butterud-Tanum(N)-Ringi Område 12S: Tanum(S)-Bjerketun-Bjerke Område 13: Holo-Furuset