Norsk Ornitologisk Forening
www.nofoa.no/lag-ab
E-post: lag-ab@nofoa.no

Asker og Bærum Lokallag
Postboks 58
1301 Sandvika

Startsiden

Fugler, et ide- og aktivitetshefte

I år 2000 utga Terje Bøhler følgende hefte (som nå kan lastes ned gratis):

  • Fugler, et ide- og aktivitetshefte (4,0 MB)


  • Heftet er illustrert av Rune Roalkvam. Det inneholder en rekke ideer og forslag til hvordan ornitologi (læren om fuglene) kan brukes aktivt i ulike ungdomsmiljøer. Mange forskjellige aktiviteter er foreslått. Heftet er tenkt å være mest mulig selvforklarende, og det er gjort utstrakt bruk av “konkurranser” med tilhørende skjemaer. Skjemaene er således ment å kunne brukes direkte (kopieres fra heftet) for de ulike aktivitetene. Heftet bør være godt egnet til bruk for:
  • Skoler (barneskole, ungdomsskole og den videregående skole)
  • Ungdomsklubber
  • Speidere
  • og alle andre som har nytte eller glede av det …


  • Rune Roalkvam skal ha stor takk som har gitt oss tillatelse til å bruke hans flotte illustrasjoner !