Norsk Ornitologisk Forening: Asker og Bærum

Lokallaget i Asker og Bærum ble dannet i 1973. Lokallagets formål er bl.a. å være bindeledd mellom fugleinteresserte i Asker og Bærum. Dette oppnår vi først og fremst gjennom våre mange, regelmessige turer i lokalmiljøet. Vi ønsker alle fugleinteresserte hjertelig velkommen i foreningen.

Pågående prosjekter: