Norsk Ornitologisk Forening
www.nofoa.no/lag-ab
E-post: lag-ab@nofoa.no

Asker og Bærum Lokallag
Postboks 58
1301 Sandvika

Startsiden

Velkommen


Lokallaget i Asker og Bærum ble dannet i 1973. Lokallagets formål er bl.a. å være bindeledd mellom fugleinteresserte i Asker og Bærum. Dette oppnår vi først og fremst gjennom våre mange, regelmessige turer i lokalmiljøet. Vi ønsker alle fugleinteresserte hjertelig velkommen i foreningen.

Se også: NOF/Sentralt , Fuglevennen , NOF/OA og Lilløyplassen Naturhus og Våtmarksenter

Med vennlig hilsen fra styret i NOF - Asker og Bærum Lokallag